Juice FIX - מערך השכרה ושירות

למכונות מתקדמות לסחיטת מיצים ברוסיה

יצירת זמינות של אספקה ומכירת פרי במשך כל עונות השנה
תוך שמירה על עלות שנתית קבועה ואטרקטיבית

במצב הנוכחי ברוסיה אין זמינות של פרי באופן רציף לאורך השנה. רוב מכונות הסחיטה הקיימות מיושנות, הן אינן אוטומטיות ומצריכות כוח אדם רב לתפעול לצד בלאי רב של הפרי המוביל להפסדים. כתוצאה מכך, מכירת מיץ טרי נעשית בעיקר בעסקי יוקרה. 

חברת Juicefix מבצעת מהפיכה בתחום ברוסיה ומביאה את בשורת המיצים הסחוטים הטריים לכלל האוכלוסייה ומנגישה אותם במחיר אטרקטיבי ובאיכות גבוהה. במסגרת הפעילות מפתחת החברה מערכת מכירה של מיצי פירות טבעיים במחיר נגיש לצרכן, תוך שמירה על רווחיות גולמית קבועה לחנות, עם מתן פתרון לבעיית אי-זמינות הפרי, ובמחיר אחיד לאורך כל השנה. כל המכירה תתבצע ללא פגיעה באיכות המוצר.

במסגרת הפעלת הרשת ואספקת השירות מספקת החברה מכונות ושירות שוטף עבורן וכן הוקם מערך הובלה יבשתי וימי ותפעול בית אריזת פרי למנות מדוייקות לכוס.